FC2ブログ

Rubik's cube Maniax

私のルービックキューブの成長記です。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
 1. --/--/--(--) --:--:--|
 2. スポンサー広告

【動画】3x3 ave12.27----- JNetCube Best Average for Wed Mar 26 18:49:48 JST 2008 -----


Average: 12.27


Fastest Time: 10.31

Slowest Time: 14.11

Standard Deviation: 00.89


Individual Times:

1) 12.09 L' B' D B U' D2 R' B2 L' U2 F D' B' D2 U' F R' U L' B2 U B' D2 B U'
2) 10.60 U' B' L' F L2 F R2 F' L2 U F2 B D' L' D' U' F R' L' B2 R2 B F2 D' B'
3) 11.24 R' B2 D2 L' B2 D F' U2 B2 D2 R L2 B' D U2 R U R D2 R' U F' U D' L'
4) 12.90 U D2 R' L' F B U F2 B2 D U F D' F2 B U R2 F2 B U2 F' R2 D2 B2 D
5) 12.78 B2 U' D2 F R2 L U2 D R2 F' L' B' U2 F D2 B D B U' L' R2 F' R B2 D2
6) 11.39 L2 F' B' D' F D' L' B2 R2 D U R2 B2 R2 F U2 D F R L F U' D' F' B2
7) (10.31) F' D' B' R2 L F2 U' R' B2 F2 D' F' U2 F2 D F' L U' F2 R B D2 B2 R B2
8) (14.11) F D2 L R' F B' L' U D' B' F D L' U F2 R2 D B2 F2 D' R' L2 U2 B R
9) 13.02 L' U' B2 F2 U2 B' R' F2 L2 D' L2 F U2 L2 U D' R2 L' D F2 D' F2 U' D2 L2
10) 12.77 D2 L' D' B L' F2 U B F' D B D F' R' F L R F L2 F2 D U2 L2 D2 R2
11) 13.15 U2 R2 F U2 R' D2 L R F' D' F B D' B F' R' B D2 R L' F U D2 B2 L
12) 12.76 U' F2 D2 L' D' F R D' U B U L2 U F U B' U2 D2 L' B2 L' U2 D2 B' F

今は無きこのキューブ...もどってこーい(;つД`)

4x4いっぱいはかりました。
ラストで地味にベストアベ更新

----- JNetCube Best Average for Sat Sep 13 15:45:50 JST 2008 -----

Average: 1:04.80

Fastest Time: 57.22
Slowest Time: 1:20.98
Standard Deviation: 03.42

Individual Times:
1) 1:00.33 D d' f F' d2 u2 B' u' r f2 D L l' U' L b l r2 B l B2 L l' d2 L B' l' u F' f2 D' d' r2 f2 d L2 f2 F l B'
2) 1:04.70 B2 b U' R' B' d B D' l L2 u2 D F' d2 u f' D' B' f r l B' d2 r' F u B F R U' F' r' B' b d' u' l' f F' L'
3) 1:09.43 D2 f l2 b f d b B' D2 f2 B' R' u2 d f d2 B' b d' D2 L' l2 U' B r b L2 b R2 d' r U' u f2 L d B u r' B'
4) (57.22) R2 l F2 U r B d' R2 d' B' u' U l2 r U2 l' L' F' b d2 r' l U l2 u L l2 D' b d L2 r2 b2 F R' U2 F L2 f' U2
5) 1:06.78 d R' B' r u b l' L2 u r R2 U L' D u' R2 B' l2 f B2 L D' d' f' r2 R' f2 r D b2 R' B2 r2 U2 l' d' r F2 D L'
6) 59.37 F l r b f2 l2 u' R' l u2 B2 L2 u b2 f2 u2 R' r' b u F r' L2 U b F' U2 f D2 R l b2 l' L' u' l U2 D' l B2
7) 1:04.91 D' r' D L' B2 f U F D2 f' l' f2 d F2 r' R u' b u2 U2 l2 L' u L2 u B l2 B' F r D' r F d f2 U' d' R2 r2 D2
8) 1:06.74 l' r' d b2 F u' U2 f2 D l' F2 f2 D' F D u f' F l2 f2 L' R u R2 D2 d R' f2 L2 u' B2 b2 D f2 d f L' l' D L2
9) 1:01.13 B2 r D2 b B r f' R' B D' l2 B r' U2 D' r2 u' R' d U' l B2 U L' D f L' u' R' D2 U2 L' b U L' U b F2 R' r'
10) 1:07.87 R2 L2 U' F' l2 u' D F R' u' L F2 L d' b2 d u' b D2 B R f B2 l' R2 F d' L2 l' D d' r2 R f' U2 b l b2 r B2
11) 1:06.79 B b l' d2 L2 u B2 U d R2 B2 f' L F R' D b2 R2 U' b D2 l' u B F' U' D2 F b l u' B2 F2 d2 l2 D u' R2 B2 d'
12) (1:20.98) F U' r2 U2 F2 l2 F D d2 r' R2 b l B U d2 B D2 B D' F b u F' B2 u2 B' L2 B2 R2 l b2 L F D' U2 R' D' f D2


----- JNetCube Best Average for Sat Sep 13 16:10:31 JST 2008 -----

Average: 1:05.43

Fastest Time: 56.01
Slowest Time: 1:13.74
Standard Deviation: 05.90

Individual Times:
1) 1:06.49 R d b U r2 R U2 F' R F' l' L2 B2 f2 u2 f' l r2 u2 B F' R L' u2 l2 F L F2 D2 F r' u' U' l2 b2 B2 l F R f'
2) 58.64 B U' d2 b2 d2 f R2 F' R' d F u2 r2 F' U' B2 L2 B2 f2 R F2 u' d' L B u' f' b l D B2 U' F' B' D' R2 d2 f2 B2 d
3) 1:09.90 d2 f D' B D R' l f L2 U R2 b l r' f' u' R2 d l2 B F' r2 f2 r2 u2 b U2 f' B' R2 F2 R' l2 F' R' F f2 U' r d
4) 56.60 f r d2 B L2 B2 F' r2 U2 B L' f U2 b U' L2 d' r' b U f' D' f2 l2 R' D2 b F2 u U r' D d' R' l' d2 l2 R2 F2 f'
5) (56.01) U' f' u2 U f d u' L2 f' R' d u f b L b R' D b D r2 u d r u2 R U' d R' u r2 b2 l D' F2 B u r' u L
6) 58.76 L R2 F' l D' l2 f u l D l2 b B D b r' B' r' d' b2 d' b R' D' U2 F2 u L2 l B2 f' l' d' r' L' B L' R f' U'
7) 1:11.06 U2 D L R B L F' u d2 l b2 F2 u2 d f2 r l F' R2 L' f D2 l r' d' U2 L2 B2 L f' l2 r' d l2 F D2 L2 R d2 L
8) 1:11.66 U B' U2 R2 U2 u2 f2 R2 L2 B D2 f' L B U b U u L2 f' L' D' L b u2 D f2 r' R2 f2 R' L' d' u' f R2 L' d f2 R2
9) 1:11.22 b2 D' u f B2 D f2 F U B' D d2 r2 B' L F' d D' R' f2 L' u D f2 R2 b l' B L' d' r U2 d l' r U' f2 l L D
10) (1:13.74) F B2 l2 d' B d2 L U r' u2 d' R' l U' f' R' b f' R' f' u2 R' d2 b r' R' F b R2 U' b u2 b2 F' L2 R B' F' R B'
11) 1:01.88 l U2 F D2 r d2 D2 B2 d L2 R2 D2 U F l' F D2 r b2 R2 f2 F2 U2 r' L U' F r2 U F2 R' u d2 f' R' f' d' R l2 F2
12) 1:08.07 b r' R B2 f' L2 U2 d B' l' U u R2 L' D' F' L2 B l2 f2 b2 R' B2 r D2 R' f' B' U2 B' f2 R' D' l' L' F' l2 U2 u' f'


----- JNetCube Best Average for Sat Sep 13 20:35:04 JST 2008 -----

Average: 1:08.01

Fastest Time: 55.51
Slowest Time: 1:20.07
Standard Deviation: 05.49

Individual Times:
1) 1:01.80 L d2 D B U' r2 L D2 f' U' R L' u r2 D' R' u' R U' B' b R2 l' u U F2 u U2 F u2 b2 U' f F2 L' d2 l U' L2 R2
2) 1:06.37 R B L2 D f R L' U L F2 l R2 U2 b2 d2 f' d2 R d2 r b2 F2 l2 F d' U b2 u b F d' R' r' F u l' f' d' u2 B
3) (1:20.07) U R2 D f l B R B l' B' r l2 F l2 B2 r' U2 L' R2 D' b2 B2 L2 r d2 f2 r2 B r2 d2 R L f2 l' L' b d2 L' D U
4) 1:00.56 u l2 u' B d' b2 f2 d' b2 d r' D' L b2 F D d R' D' d' l U2 R' u l' D R' r2 u U f2 F2 R2 u B2 d2 F' B2 R2 u
5) 1:07.28 R' b l f2 u2 b2 l2 B2 r f l' f2 b D2 B2 r' B2 F' d' r2 U' L2 d2 L' R d' L2 D r' D u' b d D' b D2 b2 L' U2 D'
6) 1:14.75 R2 F D' R L b2 l2 U L2 D2 f R2 L D' R' b l2 R' U R' l2 f2 d r' U2 L' b B2 l R' b d2 D b R2 u2 B' R2 d' F
7) (55.51) f u' D' L2 F2 D' l2 u' f R u d2 r' u F2 U R' D2 L2 d' U2 R2 L u2 R' L2 f' R' D' r R D u2 f F2 u' B u2 R F'
8) 1:15.52 f R r b2 U r2 U' R B' D' U2 R l2 U r' u2 L2 b D' f2 R2 d2 F2 L U b2 U2 d2 l u' D2 L B' F U2 R2 B2 f' R2 L'
9) 1:06.46 D2 B R' B' l2 F u2 l f F' L' R' B b R' D' u2 b f2 U2 F2 B2 u' d F2 B' L' R F2 f2 U b2 U2 F2 r' U r' F' d2 R2
10) 1:03.22 d' D' L2 F2 u l2 u F2 r2 L2 d' r' U' F2 l2 F2 d U' l L' B2 D' L' u' d F D2 B U r l2 u' R2 d b u' f R L2 b
11) 1:09.36 B l' R' f2 u2 U2 F' d b2 F d D' R F' b L' R u' R2 L2 f2 L2 d2 R2 f b2 r2 B f2 U2 R2 L' d' D r2 B' b D' d l2
12) 1:14.75 D2 f2 u2 b2 l2 D' d2 B d2 R' b U D' f' R' r d2 L U L' f b2 u b r' l' D2 R2 b R D U2 L' r' u' r2 b2 l U d


----- JNetCube Best Average for Sat Sep 13 20:57:58 JST 2008 -----

Average: 1:08.00

Fastest Time: 1:01.88
Slowest Time: 1:15.26
Standard Deviation: 03.07

Individual Times:
1) 1:04.28 U2 L2 D' u l' F l2 d2 b2 r u f d2 F' L2 U' R' d2 u' F r L2 d' r b r' l2 F l' R' U d' B L d' f L' b l B'
2) (1:01.88) F U2 b2 B2 u2 L2 F R2 F' B2 L U2 f D' U' b B l' d2 f2 u2 l2 r' U' d' b2 u' r R' d L2 r2 f2 r2 u R2 d' D' B r
3) 1:04.11 F2 r' U2 d' B d' D2 B d2 r b u' d' B' F2 U' B D2 B f R2 F R D r' L2 u' F b D' r F' D' B' R2 d2 B' R2 r2 d2
4) (1:15.26) b B r' u b D f2 D' R' l2 d U2 l r B' b2 l' B U b2 L' F u f2 D L R d2 R2 r' d R U F2 l2 R d2 F' l r'
5) 1:05.02 f2 d' L2 b2 l2 r D' U' B2 l' D B' d' L2 d2 l' U F2 R' F' L b2 D' f' R' U2 L' d u' B' r l' b u U2 b F L' R2 u
6) 1:10.64 b d f d l F D R2 L f u r u' D2 f b r' f2 R2 L' B' b2 u F B' d2 U2 L d B r u' U F2 u' R' D2 l' L U2
7) 1:10.94 L R' d R2 B' R' L' b2 f' l2 B b l U' d2 r D2 d' F2 f' d L F2 f2 L r' F r' u2 b2 U D' L u r' D' F' r2 f' r'
8) 1:10.80 B' d' B2 f2 u2 L' d2 r b r' b2 u f' D F2 u2 b2 L F d r b l2 d U' r2 l' u' r2 F' b2 R B' b L2 d u2 b2 f' L'
9) 1:07.87 r2 D' l B l' F r' l' f' R' r2 b F D2 R u2 d B' D' b u' D R2 B l L b U2 l' L' b r2 u L' D L' D' U2 B' f
10) 1:09.42 B2 D' F B2 R f2 b d2 D R2 F' u2 f' r f2 r' f' D B u B2 d U' f d2 f l2 D' U' B R d2 u' b2 l2 B D r2 u' f
11) 1:11.73 L u2 R2 F' U2 F L' l U' u' r2 B' r2 f B d2 l u2 F' b U R' L' U' d' R2 D l R' f r' u f2 d' b2 f' D d2 f' D2
12) 1:05.22 U2 B2 f L2 F' U2 r2 l2 f' l2 U' b l' U' L2 f L2 l2 f' U' F2 L2 R F' L2 f2 u2 B2 U2 r2 l D L R f' b2 u' r' b U2


----- JNetCube Best Average for Sat Sep 13 21:29:33 JST 2008 -----

Average: 1:05.55

Fastest Time: 52.54
Slowest Time: 1:18.28
Standard Deviation: 07.02

Individual Times:
1) (52.54) l' d' D2 L2 D2 L' r2 D2 b u R' F' l D2 b U2 f r' u' b L2 U' f2 b2 l' D U' F' l2 b f D' d l2 f b2 L F' U2 u
2) 1:02.03 b F' U' B2 u2 L' l' D2 F r2 f2 L2 d' R' U' B D2 l' L u f2 d' L f r F f u2 D' L' B2 l B2 f2 R' D u' F2 r u2
3) 59.52 F l u2 D l' F R2 f' L d' D' B' U2 D2 F' B2 U u F U L' U2 F f' L' u2 B' b2 d L2 B' d U f d' R2 F' f2 r2 u'
4) 1:14.79 D2 d F d2 B' D2 b d2 D2 B2 u' U f' R' r2 f2 l2 d2 D2 f' B u2 U2 R' u2 F l' F' r' R' b L2 u2 F f' u B R2 l' B2
5) 1:13.36 L l' d2 D' b F' u f2 U2 F' d' f' D L' R' d B' D' d2 f L2 B L r b2 f2 U u2 R2 f' u' f' D r' b U2 D' b L d'
6) 1:02.62 B' l2 F2 L' f l D2 F2 L2 B2 U2 l R2 b r' R U B2 D r' f' U' u L2 F2 U' r' R' b F d2 l' U R F' D u' b u2 d'
7) 1:10.08 B' R2 B D u' r' R2 b D' B D' b2 f d B2 d b2 u2 l' d D F' d' b f' l2 U f R' u' b l d l b u2 b2 l2 U' D2
8) 56.26 b U2 F2 R' u r U u R' d' u' F u l D u2 l U R U' b r2 f2 l2 b L l u' f2 B2 L2 f b D2 U' b2 f2 d b F'
9) 59.55 d2 u' r2 b D2 u2 f2 b l F2 r' u' d2 B' F D f' b2 r' D d2 R2 F2 R2 l' B' l L' u F' u L F2 R L2 D2 l' U' F2 l'
10) 1:14.87 L2 B' U' u2 b U D r' f2 l' d2 R L D R2 l' b2 f' r2 b2 r' u2 r2 u' F2 R U' b2 d u' L2 U2 D2 f2 l' F2 L2 f2 B R
11) 1:02.37 F' b u' D r b U F2 u2 b2 F l' F2 l' f' R F R r D2 L r' u' f2 l' u2 l u2 D' r b2 D2 L' b R d R' u B' R2
12) (1:18.28) U2 r' L B' b r f' B' R2 f' r' R' u' l' d' U R2 U f2 R F L2 f L b2 F2 U2 B L2 R f U' F' R F' u b d' b U'


----- JNetCube Best Average for Sun Sep 14 04:18:38 JST 2008 -----

Average: 1:03.31

Fastest Time: 54.44
Slowest Time: 1:09.06
Standard Deviation: 03.99

Individual Times:
1) 58.71 l2 F' d' R2 F' d2 u2 F' l2 f2 F D' B r2 F2 R' f2 D r U2 u l' L f2 b2 l2 R2 u2 B2 L f' r D2 U R D B' D' l R
2) 1:06.51 L' B u' d2 l r2 F' B l2 f' r L2 B' f' R l2 F2 d2 U2 F d b2 u F2 B' u l' r2 F B' R' D F r u' F' D' L d' F
3) 1:07.45 r2 D F B' u D2 R2 L2 u L2 d' R2 B2 F U2 F' U r2 B' r2 L' U2 d B u' l D r2 b r2 d' l' L b d' B' R' B l' U'
4) 1:01.70 b2 U' F u' l2 d2 U2 L2 d2 f' D L u2 F B2 u F R' b2 u2 B' L' u' d F U L' u2 r U2 u' L2 B2 r2 f' d' F R' r2 B'
5) 55.24 U2 l2 D' U2 f' U2 r2 R' F2 U u l2 b B' u F D f2 U2 D2 R' u' l F' L2 R F R2 L2 b2 f r D' r' B r2 u L2 l' f
6) 1:07.34 U u R' B L d2 U2 b U' B' L2 R b U2 u2 r2 f l b f D B d2 r R2 F2 u2 r2 b l2 U' f' d' U2 b2 F' d U2 l2 f2
7) (54.44) u R' r2 u' f2 d u2 L2 D' L2 D L2 R' b r' b B R u f2 d2 r D' U' L' f U' l2 d' R' F' d' b D2 L U' F2 L2 u2 D'
8) (1:09.06) R f' L2 f2 D2 u r F' f L D' d' B2 r' F2 l f' u' R' r' B2 d' R2 d' D' f2 r' b r2 F' u' r' b U f' R2 L' f D r'
9) 1:02.35 u2 f2 L2 U2 f' L R2 F' d' R f L' f2 r F2 l2 U' d' b F2 r2 b2 R' d' R' B r' U l r2 U2 b L' D R L U' f u2 U
10) 1:04.51 u' b L r' U' b u' f' D2 u l' U2 l r2 u2 D l f' U2 b2 B2 L f' F2 L b d2 R u' l R2 B' l L2 D U r d2 u' R
11) 1:06.19 F2 f' d2 L2 D r2 b r l u F R b f' u' f U2 l2 b D2 l L' F' R2 D l2 D' l' D u2 R b2 B2 u' f' D2 d2 b2 B2 R2
12) 1:03.10 F2 L2 u' B D' l D2 L2 l F U F2 B' D' u' f' R B' F d f2 b r' u2 f D' r2 B' l2 R2 d' U' f' u F2 u b L D2 r2
スポンサーサイト
 1. 2008/09/14(日) 07:25:11|
 2. 動画
 3. | トラックバック:0
 4. | コメント:3
<<成績 | ホーム | USJ>>

コメント

部屋を掃除しましょうw
 1. URL |
 2. 2008/09/14(日) 14:58:31 |
 3. Suraimu #-
 4. [ 編集]

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます
 1. |
 2. 2008/09/14(日) 15:15:24 |
 3. #
 4. [ 編集]

約半年前の動画なので今は大丈夫なはず(´∀`)
 1. URL |
 2. 2008/09/14(日) 15:16:50 |
 3. Raiden #be3FNRow
 4. [ 編集]

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://rubikscubemaniax.blog104.fc2.com/tb.php/79-e4cd601d
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

プロフィール

Raiden

Author:Raiden
平成生まれの20歳
某R大学3回生

-Rubik's Cube-
キューブは2006年12月くらいから

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

カウンター

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索

RSSフィード

リンク

このブログをリンクに追加する

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。